Central Public Information Officers (CPIO)

Central Public Information Officer (CPIO)

Dr. H. B. Mehta
Associate Professor,
MED, SVNIT, Surat

Additional Central Public Information Officer (A- CPIO)

Dr. Vasundhara Mahajan
Associate Professor,
EED, SVNIT, Surat